Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

Globosat: How Does a Brazilian Media Giant Cultivate a Culture of Learning to Develop Top Talent?

Discover how Brazilian pay-television service company Globosat maximized the value of its learning solution to enhance communication across all departments, standardize HR processes, and save hours of manual work, freeing staff to focus on training and more value-adding tasks.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή