Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

ITSMA Viewpoint: How to Run a Successful ABM Campaign: Lessons from Online Dating

Great AEM campaigns have four key ingredients: they are outcome-driven, insight-lead, differentiated, and personalized. In this Viewpoint, Rhiannon Blackwell, Accenture UK Client Marketing lead shares how she uses dating tips to illustrate the four key ingredients that can help you create a great ABM campaign.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή