Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

ROFF: How Does a Leading SAP Partner in Portugal Keep Consultants Fluent in the Latest Software Technology?

Learn how SAP Learning Hub helped ROFF by providing the company with a cost-effective way to keep consultants up to date on changing requirements and maximize their SAP software skills.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή