Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

SAP CPQ: The Best Thing to Hit Manufacturing Since the Industrial Revolution

Learn how, the SAP® CPQ solution offers one of the mosteffective ways of speeding up the buying process,automating the generation of quotes andproposals to help close deals faster and for largeramounts.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή