Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

Quantifying the Business Value of Data-Driven Transformation

IDC interviewed several organizations to quantify the business value that can beachieved through deploying and running new business-critical custom applicationsand use cases on the SAP HANA platform. This infographic summarizes the results from that study.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή