Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

Groupe Mutuel: How Do You Improve Customer Experience in a Highly Regulated Market?

Find out how insurance provider, Groupe Mutuel is using SAP Conversational AI services, part of the SAP Leonardo Machine Learning portfolio, to build a chatbot that will allow customers to ask questions 24x7 - improving service and customer satisfaction.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή