Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

RetiPiù: How Does a Next-Generation ERP Solution Illuminate the Path to Smarter Energy?

Read how RetiPiù srl deployed SAP S/4HANA and the SAP Workforce Management application, improving customer service and supporting the delivery of smarter energy.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή