Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

Habesha: Habesha connects Ethiopians with SAP Customer Experience

Swinkels Family Brewers, formerly Bavaria, is an established name in the Dutch beer market. Lesser known, however, is Ethiopia’s Habesha. The Habesha project was set up through crowdfunding by 8,000 local shareholders, in partnership with Swinkels Family Brewers.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή