Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

Your Path to SAP C/4HANA

Discover how the SAP C/4HANA suite can help you build stronger relationships with customers while earning and keeping their trust. Learn how customers are architecting intelligent enterprises and connecting demand and supply chains. Find out how you can realize maximum value from SAP C/4HANA and explore the road map for future enhancements.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή