Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Infocredit Group Success Story

To meet the ongoing growth of the organization and leverage advanced CRM capabilities, Infocredit Group, implemented SAP® Hybris® Sales Cloud solution. Constructive communication and collaboration with SAP gold channel partner Supernova Consulting Ltd, resulted in the successful deployment and go live of the solution in only 3 months. Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή