Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

Real-Time, Data-Driven Government

Deliver more effective citizen services by adopting a data-driven strategy that enables real-time insight and analytics. Achieve that goal by creating a real-time data platform that provides a single version of the truth and integrates strategic public-sector functions: citizen-facing operations, internal business operations, and change management.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή