Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

BTP-IoT-Device 2.0

SAP Internet of Things connects devices to the SAP Business Technology Platform to provide scalable ingestion of IoT data and device management. The respective services provide a secure connection to remote devices using a broad variety of IoT protocols and manage the device lifecycle from onboarding to decommissioning. Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή