Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

dōTERRA: Providing an Immersive Online Experience with Multiple SAP Solutions Running on SAP HANA®

Aiming to enhance the customer and CRM experience, dōTERRA decided to implement a range of SAP solutions, including SAP Product Content Management (PCM), SAP Commerce, and SAP Service Cloud.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή