Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

SEA Group: Digitalizing Customer Engagement with SAP Marketing

With SAP Marketing, SEA is able to reduce costs in ownership, have access to real time data and able toincrease customer satisfaction significantly, meeting their goals for growth and higher sales.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή