Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

Emmi Group: How does technology help a milk and cheese company create a better consumer experience?

When Emmi started their Digital Transformation the number one priority was the Digital Consumer Experience. To achieve this a omnichannel digital marketing platform like SAP Marketing Cloud was needed.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή