Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

SAP Learning Hub – Comparison of Different Editions

Access this matrix to compare the different editions of SAP Learning Hub. Get an overview of prices, access to self-paced learning content, and learning management features. Find out which edition is best for your learners. Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή