Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Workforce Analytics: Your HR Big Data Solution to Enable Effective Decision Making

SAP SuccessFactors Workforce Analytics provides concrete and actionable insightson workforce data to drive your business strategy today and help you plan for thefuture. You can take advantage of over thirty years of field experience and research toaccelerate the positive impact it can have in your organization. Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή