Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

How a Data Center Works

Find out why data centers are necessary and – looking at SAP’s data center as an example – what they contain and how they operate. Dive into the details of what it takes to deliver an uninterrupted supply of power, maintain the ideal temperature needed for optimum hardware performance, and prevent unauthorized access.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή