Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

How Secure Is the SAP Data Center?

Learn how SAP data centers around the world are protected against many hazards, including fire, data breach, or system malfunction. Get the details on the checks performed at regular intervals to test the operation of the technology and infrastructure of SAP data centers.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή