Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Get Started with Private SAP Learning Rooms

As a subscriber to the private cloud version of SAP Learning Hub, you can get your own private SAP Learning Room for your employees to engage in a personalized, customized, interactive learning experience. Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή