Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

SAP Extension Suite Certification

SAP Extension Suite, powering SAP Business Technology Platform (SAP BTP), offers capabilities and services to simplify application development and extensions. SAP Extension Suite supports various runtime containers to build and deploy cloud applications.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή