Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Strengthening the Three Lines for Governance, Risk, and Compliance

Turn risk into reward with a three lines model for operational, risk, and audit management. Learn how SAP governance, risk, and compliance solutions enable you to link risks to business objectives and identify and respond to risks as they arise. Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή