Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

The Intelligent Enterprise for the Chemical Industry

Look at the trends shaping the chemical business over the next five years and the path to innovation. Find out which priorities SAP feels will drive transformation and the tools that will make it possible. Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή