Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

The Secure Software Development Lifecycle at SAP

Learn how SAP has implemented a secure software development lifecycle (secure SDL) for software development projects. Discover how secure SDL provides a framework for training, tools, and processes. Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή