Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

The Intelligent Enterprise for the Higher Education and Research Industry

SAP has a broad range of services to cover the end-to-end digital transformation journey in institutions of higher education and research. Learn how we are helping to establish superior student and faculty engagement through targeted solutions delivered across an intelligent enterprise. Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή