Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Current View

SAP Crystal Solutions Licensing

This document summarizes licensing for Crystal Reports versions 8.5 through 2016, Crystal Reports for Visual Studio .NET 2002-2015, and Crystal Reports for Eclipse. Recently updated to reflect the SAP Crystal Dashboard Design, SAP Crystal Presentation Design, and SAP Crystal Reports Server and Crystal Server products.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή