Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Hands-On Practice for Effective Learning

Learn how you can take advantage of SAP Learning System Access as a subscriber to SAP Learning Hub, which allows you to work with fully configured SAP learning systems to carry out class exercises, cross-train, and experiment. Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή