Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Επικοινωνία
Επικοινωνία
Στείλτε μας email με τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας
Current View

Cybersecurity and Secure Authentication with SAP Single Sign-On

The SAP Single Sign-On application gives users a better experience by providing access to all IT systems needed with one password. It protects users and businesses from many cybersecurity threats by using smart cards, two-factor and risk-based authentication, digital signatures, and encryption of communication channels.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή