Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Επικοινωνία
Επικοινωνία
Στείλτε μας email με τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας
Current View

From Field to Fork: Unravel Your Agricultural Contract Management Complexities and Reap Profits

A lot goes into bringing crops from the field to your fork, and contracts that help define a crop’s
journey can be quite complex. The SAP Agricultural Contract Management application helps unravel those complexities to help companies keep a close eye on profit margins.  Κατεβάστε το αρχείο

Επιστροφή στην αρχή