Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Συνοπτική Έκθεση IDC: Ανθρώπινο Δυναμικό 

Η διαχείριση της εμπειρίας των υπαλλήλων είναι η επόμενη πρόκληση

Οι εμπειρίες των υπαλλήλων αποτελούνται από όλα τα σημαντικά γεγονότα, από την πρώτη επαφή τους ως υποψήφιοι μέχρι την αποχώρηση τους από την επιχείρηση. Η αποτελεσματική διαχείριση της εμπειρίας των εργαζομένων περιλαμβάνει τη συνεχή καταγραφή των σχολίων των εργαζομένων και στη συνέχεια, με βάση τις πληροφορίες, την υλοποίηση των κατάλληλων δράσεων και την προώθηση συνεχών βελτιώσεων σε πραγματικό χρόνο

Κατεβάστε την έκθεση IDC δωρεάν

Η έκθεση δημιουργήθηκε από την IDC Custom Solutions. Μεταξύ άλλων διαβάστε απαντήσεις στα εξής ερωτήματα: 

  •  Γιατί η διαχείριση των εμπειριών των υπαλλήλων είναι καθοριστική για τις επιχειρήσεις;
  • Πώς συνδέεται η εμπειρία των υπαλλήλων με την εμπειρία των πελατών;
  • Ποιοι παράγοντες εμποδίζουν την επιτυχία στη διαχείριση της εμπειρίας των υπαλλήλων;
  • Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας στη διαχείριση της εμπειρίας των υπαλλήλων;
Έχετε ήδη εγγραφεί;

Δωρεάν Εγγραφή 

Θέλετε να λαμβάνετε πρόσθετες πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες SAP μαζί με τις πληροφορίες που αφορούν αυτό το αίτημα; Αν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, σημαίνει ότι συμφωνείτε πως τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα χρησιμοποιούνται από τη [SAP Entity] σύμφωνα με τους ΄όρους του SAP Marketing Consent Statement.

Πώς θέλετε να επικοινωνούμε μαζί σας;

Συμφωνώ ότι η SAP μπορεί να μοιραστεί τις πληροφορίες που παρέχω στο παρόν με τον όμιλο SAP προκειμένου να μου αποσταλεί πρόσθετη επικοινωνία που αφορά στο μάρκετινγκ.

Η SAP θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα που παρέχονται δυνάμει του παρόντος σύμφωνα με τους όρους της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Επιστροφή στην αρχή