Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Highlights from SAP TechEd in 2022

SAP TechEd in 2022 has been a great success. Hear from SAP board members, developer advocates, SAP mentors, customers and partners what made this event so special.

Επιστροφή στην αρχή