Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

SAP Business Network for Life Sciences

Watch this overview of the industry challenges facing a Life Sciences company and how strategically the SAP Business Network can assist across supplier integration, asset maintenance and logistics.

Επιστροφή στην αρχή