Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

SAP Solutions for Global Tax Management: Highlights

This video highlights the key features of SAP Solutions for Global Tax Management by providing a brief introduction in the approach of tax determination, calculation, validation & reporting.

Επιστροφή στην αρχή