Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Economics: Bringing profit and planet together

Together we can reimagine a world where profit is generated by sustainable practices. A world where we put ‘Eco’ in Economics. At SAP, we can help create Supply Chain Economics, Consumer Economics, and Human Economics to change our future.

Επιστροφή στην αρχή