Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

SAP Data and Analytics with Jan Frodeno

Jan Frodeno talks to the importance of data insights to improve performance and achieve desired outcomes.

Επιστροφή στην αρχή