Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

SAP S/4HANA Cloud, Ιδιωτική έκδοση

Προωθητικό βίντεο για την S/4HANA Cloud, private edition με υποτιτλισμό

Επιστροφή στην αρχή