Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

EY – Transforming Sustainability Management and Reporting with SAP

With SAP Profitability and Performance Management and SAP Analytics Cloud you can model, calculate, simulate and report taxes and business scenarios almost in real time.

Επιστροφή στην αρχή