Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Boston University: How digital procurement helps users make informed spending decisions

Launching SAP Ariba solutions, Boston University has been able to help its 3,000 shoppers make better informed and efficient spending decisions in over $900 million of annual spend.

Επιστροφή στην αρχή