Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Cascades: Reacting Faster to Customer Needs with SAP IBP

Cascades was able to respond quickly when product demand shifted dramatically across three business units due to the spread of the COVID-19 pandemic with the help of SAP Integrated Business Planning.

Επιστροφή στην αρχή