Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

SAP S/4HANA: End-to-end logistics

This video showcases SAP S/4HANA and how an organization can leverage it's end-to-end Logistics for seamless operations, while breaking down information silos to help you exceed your customer's expectations.

Επιστροφή στην αρχή