Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

SAP TIES: Global Cross-Cultural Exchange for SAP Employees and their Families

An employee-led initiative at SAP where colleagues and their families can make connections around the world through common interests in order to create new ideas and friendships.

Επιστροφή στην αρχή