Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

SAP Sales Cloud - Sales Intelligence

SAP Sales Cloud empowers organizations to improve forecast accuracy, proactively identify at risk opportunities, and drive sales with intelligent recommendations.

Επιστροφή στην αρχή