Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Pampa Energia: Engaging and Nurturing Employees

With the help of SAP, Pampa Energia now knows its team members strengths, skills and opportunities to grow and can deliver better customer service and more sustainable returns to its investors.

Επιστροφή στην αρχή