Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

SAP Embrace

David Robinson, SVP and Managing Director, Customer Success Office at SAP talks about the Embrace Partnership and why this program is so revolutionary!

Επιστροφή στην αρχή