Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

SAP Analytics: Use intelligence to predict the health of utilities assets

This demo highlights the insight gained from analytics to predict asset health.

Επιστροφή στην αρχή