Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

SAP S/4HANA: Improving service technician efficiency for Utilities

Utilizing mobile devices, work orders can be completed more efficiently and effectively from the field while providing key data to other departments to run a next generation utility.

Επιστροφή στην αρχή