Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Unboxing Data & Analytics: People Analytics is The Game Changer for HR

Watch how people analytics allow organizations to be more proactive, viewing employees as assets. Predicting future outcomes with no opportunity for bias allows human resources to make more confident decisions.

Επιστροφή στην αρχή