Παράβλεψη στο Περιεχόμενο
Επικοινωνία
Επικοινωνία
Στείλτε μας email με τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας

What's New in SAP BW/4HANA 2.0

In this what's new video you will learn about the major features in SAP BW/4HANA 2.0.

Επιστροφή στην αρχή