Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

AIG Achieves the Intelligent Enterprise with SAP

AIG COO, Finance Doney Largey talks about how they leverage SAP solutions throughout the business.

Επιστροφή στην αρχή