Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Introduction to SAP Sales Cloud

In this video, you will see the value proposition of the SAP Sales Cloud, followed by an overview of the various sub products that contribute to the SAP Sales Cloud portfolio.

Επιστροφή στην αρχή